Posiedzenia Rady Dyscypliny

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Dyscypliny po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do: Typ posiedzenia
piątek, 25.09.2020, godzina 10:00 środa, 16.09.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
piątek, 03.07.2020, godzina 09:00

Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r.

P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
Inżynieria Mechaniczna

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 3 lipca 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 9:00

Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniach 3 - 6 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

 

I Sprawy habilitacyjne
Sprawa Referujący
1 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Ryszardowi Zadrągowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. M. Zabłocki
2 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Dariuszowi Szewczykowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
3 Podjęcie uchwały o nadaniu dr inż. Izabeli Piaseckiej stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie rozpoczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
Czytaj więcej
dr hab. inż. A. Redmer
II Sprawy doktorskie
Sprawa Referujący
1 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jedlińskiego.
Czytaj więcej
dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
2 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Michalskiego.
Czytaj więcej
prof. M. Wieczorowski
3 Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mikołaja Bilskiego.
Czytaj więcej
dr hab. T. Stręk
4 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Dominika Wojtkowiaka.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
5 Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Lewandowskiej.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
6 Umorzenie przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Staśkiewicza.
Czytaj więcej
Przewodniczący RD
III Sprawy bieżące
----------------------------------
IV Wolne głosy i wnioski
----------------------------------



 • piątek, 29.05.2020, godzina 09:00

  Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 29 maja 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 9:00

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniu 29 maja 2020 r. w godz. 7.00-15.00.

   

  Wystąpienie związane ze złożeniem rozprawy doktorskiej pt. „Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych” - mgr inż. Mikołaj Bilski

  wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie: mechanika (inżynieria mechaniczna)   promotor: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP  promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Grabski

  I Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  II Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Kowalowi (publiczna obrona 14.05.2020 r. o godz. 12.00).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Zatwierdzenie zasad oceny wniosków w konkursie na prace badawcze realizowane w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  IV Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------



 • piątek, 28.02.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 24 lutego 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Filipowi Górskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. J. Buśkiewicz
  2 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Arkadiuszowi Klozińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. D. Czarnecka-Komorowska
  3 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Krzysztofowi Talaśce stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. (Postępowanie przeprowadzono na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Śledziński
  4 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Bartoszowi Gapińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  Przedwoniczący RD
  5 Podjęcie uchwały o nadaniu dr. inż. Hubertowi Jopkowi stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych.
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Szostak
  II Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Jakubowi Wojciechowskiemu (publiczna obrona 10.02.2020 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  prof. R. Staniek
  2 Zaakceptowanie wyznaczonych recenzentów, powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Emila Wróblewskiego (Przewód wszczęto na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu PP).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Wydziałowej Komisji oceniającej nauczycieli akademickich.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Wniosek inż. Jędrzeja Kusiora (MiBM I semestr II stopień) o studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Zatwierdzenie regulaminu podziału subwencji w części badawczej.
  Czytaj więcej
  dr hab. T. Stręk
  5 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------



 • piątek, 24.01.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 17 stycznia 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Wystąpienie dr. inż. Roberta Kostka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  II Sprawy doktorskie
  ----------------------------------
  III Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Zatwierdzenie regulaminu nadawania stopnia doktora habilitowanego.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------



 • piątek, 20.12.2019, godzina 10:00

  Poznań, dnia 13 grudnia 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawy habilitacyjne
  ----------------------------------
  II Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Mariuszowi Bożkowi (publiczna obrona 16.12.2019 r. o godz. 11.00).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  2 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Marcinowi Białkowi doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Patrykowi Nowakowi doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  4 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr inż. Aleksandrze Pawlak doktorantce Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  5 Wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Michałowi Szymańskiemu doktorantowi Szkoły Doktorskiej PP.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  III Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Aktualności.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------



 • piątek, 29.11.2019, godzina 10:00

  Poznań, dnia 22 listopada 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Dyscypliny
  Inżynieria Mechaniczna

      

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna, które odbędzie się dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208). 

  I Sprawy habilitacyjne
  Sprawa Referujący
  1 Zmiana recenzenta w komisji habilitacyjnej dr. inż. Bartosza Gapińskiego z Instytutu Technologii Mechanicznej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  II Sprawy doktorskie
  Sprawa Referujący
  1 Nadanie stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Michałowi Grendzie (publiczna obrona 27.11.2019 r. o godz. 13.00.).
  Czytaj więcej
  dr hab. inż. R. Talar
  III Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1 Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej (Wydział Inżynierii Mechanicznej).
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  2 Ustalenie recenzentów w postępowaniach związanych z rozwojem kadry naukowej dla Rady Doskonałości Naukowej.
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  3 Aktualności
  Czytaj więcej
  Przewodniczący RD
  IV Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------