Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 24.01.2020, godzina 12:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Ocena efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019.

Informacje publiczne:

Ocena efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019.