Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.03.2017, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Likwidacja specjalności inżynieria mechaniczna oraz informatyzacja i robotyzacja wytwarzania na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych I stopnia.

Informacje publiczne:

Likwidacja specjalności inżynieria mechaniczna oraz informatyzacja i robotyzacja wytwarzania na kierunku mechanika i budowa maszyn na studiach stacjonarnych I stopnia.