Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.03.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Bartkowiaka.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Bartkowiaka.