Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.03.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. R. Starosta
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o powołanie recenzentów do powtórnej oceny rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek o powołanie recenzentów do powtórnej oceny rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.