Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.03.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wystąpienie dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.