Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 31.03.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji do przeprowadzania konkursów na inne stanowiska nauczycieli akademickich niż profesorskie.

Informacje publiczne:

Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji do przeprowadzania konkursów na inne stanowiska nauczycieli akademickich niż profesorskie.