Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Utworzenie nowej specjalności na kierunku mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Informacje publiczne:

Utworzenie nowej specjalności na kierunku mechatronika na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.