Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Sprawa nadania tytułu doktora honoris causa Dipl.-Ing. Jensowi Ocksenowi – Volkswagen Poznań.

Informacje publiczne:

Sprawa nadania tytułu doktora honoris causa Dipl.-Ing. Jensowi Ocksenowi – Volkswagen Poznań.