Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Izabeli Rojek z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.