Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
prof. S. Legutko
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Krzysztofowi Knop.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Krzysztofowi Knop.