Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Kulka
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Arturowi Kościuszko.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Arturowi Kościuszko.