Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 28.04.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. P. Twardowski
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Pawła Lisiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Pawła Lisiaka o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.