Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Kupczyk
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr. inż. Piotra Dziarskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

Informacje publiczne:

Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr. inż. Piotra Dziarskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.