Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
prof. T. Sterzyński
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.