Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. E. Pająk
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o zmianę tematu rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o zmianę tematu rozprawy doktorskiej oraz powołanie komisji, wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.