Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Kulka
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr inż. Dominiki Panfil o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Dominiki Panfil o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora.