Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.

Informacje publiczne:

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafała Kwiatkowskiego.