Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.

Informacje publiczne:

Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna.