Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 02.06.2017, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Informacje publiczne:

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.