Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 30.06.2017, godzina 11:15
referujący:
dr hab. inż. M. Nowak
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Dorocie Czarneckiej – Komorowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Dorocie Czarneckiej – Komorowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.