Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy osobowe
Temat:
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nanomateriałów Funkcjonalnych IIM,
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat.,
 • na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni IIM,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Odlewnictwa ITMat.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS.
Informacje publiczne:
 1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nanomateriałów Funkcjonalnych IIM,
 • na stanowisku adiunkta w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat.,
 • a stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Urządzeń Mechatronicznych ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni IIM,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Odlewnictwa ITMat.,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
 • na stanowisku asystenta w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS.