Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika.

Informacje publiczne:

Zmiany w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku mechatronika.