Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Przewodnicząca komisji
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2016.

Informacje publiczne:

Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2016.