Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Wieczorowski
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Tomaszowi Bartkowiakowi.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Tomaszowi Bartkowiakowi.