Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wystąpienie dr. inż. Damiana Przestackiego z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr. inż. Damiana Przestackiego z Instytutu Technologii Mechanicznej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.