Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. O. Ciszak
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Dobrzyńskiej - Mizera.