Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
prof. S. Legutko
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.

Informacje publiczne:

Wniosek komisji o powołanie egzaminatora oraz recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Trojanowskiej.