Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotrowi Owczarkowi (05.07.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki).

Informacje publiczne:

Wyznaczenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotrowi Owczarkowi (05.07.2013 r.; promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki).