Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Zatwierdzenie statutu wydziałowego czasopisma Archives of Mechanical Technology and Materials (AMTM).

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie statutu wydziałowego czasopisma Archives of Mechanical Technology and Materials (AMTM).