Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 07.07.2017, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wybór Redaktora Naczelnego czasopisma AMTM.

Informacje publiczne:

Wybór Redaktora Naczelnego czasopisma AMTM.