Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.03.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. K. Magnucki
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek mgr inż. Iwony Wstawskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr inż. Iwony Wstawskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.