Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. R. Staniek
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Robertowi Koterasowi.

Informacje publiczne:

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych mgr. inż. Robertowi Koterasowi.