Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2018.

Informacje publiczne:

Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2018.