Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 27.04.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. E. Stachowska
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wyniki konkursu o nagrodę dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2016/2017.

Informacje publiczne:

Wyniki konkursu o nagrodę dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe w roku akademickim 2016/2017.