Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.05.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. M. Wieczorowski
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.