Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 25.05.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. J. Żurek
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.

Informacje publiczne:

Wniosek promotora o powołanie komisji oraz wyznaczenie egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Peta.