Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wystąpienie dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

Informacje publiczne:

Wystąpienie dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.