Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. R. Staniek
Typ sprawy:
Temat:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.

Informacje publiczne:

Wniosek o wyznaczenie komisji i powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Karola Grochalskiego.