Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Wniosek dr inż. Anety Bartkowskiej z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

Informacje publiczne:

Wniosek dr inż. Anety Bartkowskiej z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.