Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
dr inż. M. Grabowska
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” – SP 117.

Informacje publiczne:

Zmiany w studiach podyplomowych „Zarządzanie jakością w teorii i praktyce” – SP 117.