Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
dr inż. J. Trojanowska
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Organizacja i zarządzanie produkcją” – SP 186.

Informacje publiczne:

Zatwierdzenie kierunkowych efektów kształcenia według Polskiej Ramy Kwalifikacji na studiach podyplomowych „Organizacja i zarządzanie produkcją” – SP 186.