Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Informacje publiczne:

Zmiany w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.