Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 06.07.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jankowskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Jankowskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.