Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Informacje publiczne:

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.