Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy bieżące
Temat:

Podział dotacji DSPB i DSMK w roku 2018.

Informacje publiczne:

Podział dotacji DSPB i DSMK w roku 2018.