Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 21.09.2018, godzina 09:00
referujący:
Dziekan
Typ sprawy:
Sprawy habilitacyjne
Temat:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.

Informacje publiczne:

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyny Sypniewskiej - Kamińskiej z Instytutu Mechaniki Stosowanej.