Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 16.11.2018, godzina 09:00
referujący:
Prodziekan
Typ sprawy:
Sprawy dydaktyczne
Temat:

Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.

Informacje publiczne:

Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2018 na studia niestacjonarne.