Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 14.12.2018, godzina 09:00
referujący:
prof. A. Milecki
Typ sprawy:
Sprawy doktorskie
Temat:

Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.

Informacje publiczne:

Wniosek mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego.