Sprawa Rady Wydziału

Data:
piątek, 01.02.2019, godzina 09:00
referujący:
dr hab. inż. M. Tabaszewski
Typ sprawy:
Temat:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Małgorzacie Jankowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Informacje publiczne:

Podjęcie uchwały o nadaniu lub odmowie nadania dr inż. Małgorzacie Jankowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.